Virtakitit ja virtajärjestelmät ovat olennainen osa ajoneuvoon asennettavien lisälaitteiden / varusteiden kannalta.